Stichting Waardering voor Ondernemers en Sencer Business Valuation
making more Sense of Valuation!

Jarenlange ervaring als registeraccountant en registervaluator. That makes more sense!

Wij leveren heldere rapporten binnen een termijn van 3-4 weken. That way we keep up the speed!

Wij werken met betaalbare tarieven omdat wij geen winstoogmerk hebben. That makes valuation within reach of everyone!

Onze Unique Selling Points zijn:

1. .Onze prijs/kwaliteitverhouding is uniek

2. We werken op basis van fixed fee zodat u weet waar u aan toe bent.

3. Wij zijn hoog opgeleid (niveau registervaluator en registeraccountant) en hebben veel ervaring in het MKB.

4. We hebben wel de lusten en niet de lasten van een opleiding. Waarom verplicht dure opleidingen en contributies betalen terwijl vrijwel alle informatie op internet is te vinden. 

5. Korte oplevertijd (3-4 weken)

 

               

               

 

 

 

 

Waardebegrip

Business valuation is het bepalen van de waarde van een onderneming of investeringsobject voor een specifiek doel en binnen een bepaalde context. Aan economische objecten (bijvoorbeeld een onderneming) kan waarde worden toegekend als zij cash flows genereren. De economische waarde wordt bepaald door alle verwachte toekomstige cashflows op te tellen. Deze optelling kan niet direct worden gedaan omdat de mens een tijdsvoorkeur heeft. Hij kent meer waarde toe aan cashflows die eerder komen dan aan cashflows die later komen.  Dit betekent dat de contante waarde van de cashflows moet worden betaald..

 

 

 

 

 

Evenwicht tussen risico en waarde en waarde en prijs

De toekomst is een onzekere factor. Verwachtingen hebben nu eenmaal de eigenschap dat ze vaak niet uit komen. Daarom is een waardering onderhevig aam onzekerheid en risico. Daarom houden we daarmee rekening bij de waardebepaling. Onzekere verwachtingen leiden tot een lagere waarde. 

Tenslotte is er een verschil tussen waarde en prijs. Ondernemers willen waarde toevoegen. Dit betekent dat de prijs, die een ondernemer wil betalen niet gelijk is aan de waarde. Daarom wordt in de praktijk altijd onderhandelt over de prijs.

 

 

 

 

 

Peildatum

Waardering is tijdsgebonden en daarom altijd gekoppeld aan een bepaalde referentiedatum of peildatum. Dit kan zijn de verwachte datum van overname, de datum van echtscheiding of de datum waarop een schade is ontstaan.. De waarde op grond van een waarderingsproces kan alleen gebaseerd zijn op informatie die op de peildatum bekend is en op basis van verwachtingen die op peildatum reeel zijn. Je kunt dit vergelijken met aandelenkoersen, die continue veranderen omdat nieuwe informatie beschikbaar komt. Een vastgestelde waarde is dan ook alleen geldig op de peildatum.

.

 

 

  

 

 

Scope of expertise

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten?
Neem gerust contact op.