Geschilbeslechting

Voorkom de gang naar de rechter. Gerechtelijke procedures zijn vaak zeer kostbaar zonder garantie dat de uitkomst u bevalt. Daarom kunt u beter proberen een geschil buitengerechtelijk op te lossen. Voorwaarde is wel dat uw geschilbeslechter deskundig is en voldoende juridische basis heeft.

De Rechtspraak

 

Buitengerechtelijke geschilbeslechting

Ook zonder tussenkomst van de rechter is het van groot belang dat zaken als transparantie, hoor en wederhoor en openheid worden gevolgd, Sencer is regelmatig door de rechtbank benoemd als deskundige en daarom weten wij welke eisen aan een geschilbeslechting worden gesteld. Natuurlijk kunnen partijen zich laten bijstaan door een raadsman, zoals een advocaat of juridisch adviseur.

Bijna altijd is deze buitengerechtelijke weg aanzienlijk voordeliger en sneller dan de juridische weg. Natuurlijk volgen wij  de door de rechtspraak opgestelde leidraad voor gerechtelijke deskundigen., zodat een zorgvukdige procedure geborgd is. 

 

 


 

 

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten?
Neem gerust contact op.