Strategiebepaling voor het MKB

Strategiebepaling

Uw onderneming bestaat uit een bundeling van activiteiten.De strategie wordt  gevormd door de doelstellingen op langere termijn van uw onderneming. De activiteiten zijn de middelen waarmee u er naar streeft de doelstellingen te bereiken. U heeft daarbij te maken met schaarse middelen. U kunt immers niet onbeperkt geld in uw onderneming stoppen of bij uw bank financieren. U zult daarom keuzes moeten maken.

Om een juiste keuze te maken is natuurlijk kennis nodig van de markt en de marktontwikkelingen. op basis daarvan bepalen wij de waarde die de verschillende activiteiten toevoegen aan de onderneming. Op basis daarvan kunt u als ondernemer/directeur de juiste keuzes maken. 

 

 

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten?
Neem gerust contact op.