Schade- berekeningen

Wanprestatie of onrechtmatige daad kan leiden tot economische schade in de vorm van vermogensschade of schade uit gederfde winst of opbrengsten.

Sencer Business Value treedt bij vraagstukken omtrent economische schade veelvuldig op als partijdeskundig of onafhankelijke deskundige. 

Een schadeberekening is meer dan een rekensom en wordt altijd gedegen onderbouwd en gedocumenteerd in een vermogensschaderapport, zodat het eventueel bruikbaar is in een gerechtelijke procedure.

 

Bij schade aan uw bedrijfspand, verliest u niet alleen uw pand maar derft u omzet en winst doordat uw bedrijf langere tijd stil staat. Sencer is gespecialiseerd in het berekenen van uw schade overeenkomstig de wettelijke definitie. Onze schadebepaling kunt u ook gebruiken als onderbouwing van uw claim tegenover de verzekeringmaatschappij.

Contact

Wilt u meer weten over onze diensten?
Neem gerust contact op.