De kwaliteit van een waardering wordt in grote mate bepaald door het inlevingsvermogen van de valuator!

Wij zijn van mening dat professionele en deskundige waarderingen beschikbaar moeten zijn voor alle ondernemingen. Ook de kleinere MKB-bedrijven moeten hun bedrijf voor een faire en goed onderbouwde prijs kunnen verkopen. De overdracht van vader op zoon of dochter hoort op basis van een juiste prijs te gebeuren zodat ruzies worden voorkomen, Ook bij echtscheidingen is een eerlijke prijs van belang voor de juiste boedelverdeling en het voorkomen van onnodige meningsverschillen in een toch al emotionele levensfase.

Sencer staat bekend om zijn vermogen om zich in te leven in de situatie van de ondernemer en zijn onderneming. Dit gecombineerd met gegevens over de markt en de branche bepaalt uiteindelijk de waarde van de onderneming.

Sencer Business Valuation is ondergebracht in Stichting Waardering voor Ondernemingen en heeft ten doel om economische waarderingen van ondernemingen betaalbaar en haalbaar te houden voor kleinere ondernemingen.

 

De unique selling points van Sencer Business Valuation

Deskundigheid tegen betaalbare tarieven

30 jaar ervaring als registeraccountant en businessvaluator

Wij leveren heldere rapporten binnen 2 tot 4 weken afhankelijk van de complexiteit van de opdracht!

Wij hebben geen winstoogmerk en werken daardoor met  betaalbare tarieven.

Hoe bepalen wij de waarde van uw onderneming

Waardebegrip

Business valuation is het bepalen van de waarde van een onderneming of investeringsobject voor een specifiek doel en binnen een bepaalde context. Aan economische objecten (bijvoorbeeld een onderneming) kan waarde worden toegekend als zij cash flows genereren. De economische waarde wordt bepaald door alle verwachte toekomstige cashflows op te tellen. 

 

 Evenwicht tussen risico en waarde en waarde en prijs

De toekomst is een onzekere factor. Verwachtingen hebben nu eenmaal de eigenschap dat ze vaak niet uit komen. Daarom is een waardering onderhevig aam onzekerheid en risico. en houden we daarmee rekening bij de waardebepaling. Onzekere verwachtingen leiden tot een lagere waarde. 

Tenslotte is er een verschil tussen waarde en prijs. Ondernemers willen waarde toevoegen. Dit betekent dat de prijs, die een ondernemer wil betalen vrijwel nooit gelijk is aan de waarde. 

 

Peildatum

Waardering is tijdsgebonden en daarom altijd gekoppeld aan een bepaalde referentiedatum of peildatum. Dit kan zijn de verwachte datum van overname, de datum van echtscheiding of de datum waarop een schade is ontstaan.. De waarde op grond van een waarderingsproces kan alleen gebaseerd zijn op informatie die op de peildatum bekend is en op basis van verwachtingen die op peildatum reeel zijn. Je kunt de waarde vergelijken met aandelenkoersen, die continue veranderen omdat nieuw informatie beschikbaar komt. Een vastgestelde waarde is dan ook alleen geldig op de peildatum.

 

Valkuilen bij de waardering

1. Gebruikmaken van  marktindices zoals een gemiddelde factor x de EBITDA.

2 Gebruikmaken van resultaten uit het verleden.

3. Uitgaan van oneindige groei.

4. Te lage inschatting van de vermogenskostenvoet,

5. Onzekerheden weergeven in zowel de kasstromen als de vermogenskostenvoet.

6. Geen rekening houden met of ten onrechte wel rekening houden met minderheidsbelang.