Op basis van onderstaande informatie kunnen wij voor u kosteloos een globale waardeberekening maken. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen. De waardeberekening is slechts een indicatie. In onze korte rapportage geven wij aan welke aanvullende informatie wij nodig hebben om een meer betrouwbare waardebepaling te maken. Daarbij geven wij tevens een voorstel voor een dergelijke waardebepaling.