Het belangrijkste verschil tussen prijs en waarde is dat prijs arbitrair is en waarde fundamenteel. Dat is wel wat anders dan objectief. Waarde is namelijk afhankelijk van de situatie waarin partijen zich bevinden. In Nederland is water eigenlijk onbeperkt voorradig. De prijs is € 0,15 per liter. Omdat het water onbeperkt voorradig is zal de prijs niet veel afwijken van de waarde. Stel dat u in hartje zomer op een golfbaan in Zuid Afrika loopt en u komt tot de ontdekking dat u vergeten bent een fles water mee te nemen. U komt op hole 9 een kiosk tegen waar een liter water wordt aangeboden. De waarde is nu het subjectieve bedrag dat de golfer op dat moment en op die plaats wil betalen voor een liter water. Voor de golfer zal die waarde waarschijnlijk aanzienlijk hoger zijn dan de € 0,15 die hij het in Nederland waard vindt.

 

Waarde is de uitkomst van een waarderingsproces. In het waarderingsproces wordt op een zo correct mogelijke wijze de waarde van een object (activiteiten of onderneming) gekwantificeerd door middel van analyse van bijvoorbeeld:

  • De markt waarin het bedrijf actief is

  • Verdienmodel

  • Bestendigheid producten en/of diensten

  • Opbouw personeelsbestand

  • Betrokkenheid en commitment van (key-)medewerkers

  • Loyaliteit en afhankelijkheid van klanten en leveranciers

Deze factoren (valuedrivers) hebben invloed op het risicoprofiel en daarmee de kwantitatieve beoordeling . Elke partij vormt zich een eigen oordeel over de waarde van het object. Probleem hierbij is dat partijen veelal in ongelijke mate geïnformeerd zijn: verkoper weet precies wat hij verkoopt maar koper weet dit nog niet. Zo komen zij in vergelijking tot elkaar tot verschillende inzichten van verwachte geldstromen en de bijbehorende risico’s.

Prijs is de resultante van de ontmoeting van – en onderhandelingen tussen – de partijen, koper en verkoper. De hoogte van de prijs zal afhangen van een groot aantal factoren, zoals bijvoorbeeld de onderhandelingspositie, het aantal kandidaat-kopers en de belangen van de uiteindelijke koper.

Waarde en prijs zijn dus begripsmatig verschillend. Een verschil in hoogte van de respectieve bedragen wordt mede veroorzaakt door een verschillende oriëntatie op de toekomst van koper en verkoper. De verkoper verkoopt de lange termijn waarde en zal zijn prijs daarop willen baseren. Een koper zal zich voor zijn prijsvorming vaak tot een min of meer naaste toekomst, de middellange termijn waarde, willen beperken.